Phần 2: Hướng dẫn tính toán sản lượng sơ bộ hệ thống hòa lưới trên phần mềm tính toán năng lượng mặt trời Pvsyst

Tính toán sản lượng sơ bộ hệ thống hòa lưới là một trong những yếu tố quan trọng trước khi tư vấn cho khách hàng.
Sau khi đã tìm hiểu về phần mềm tính toán năng lượng mặt trời hướng dẫn tạo file trên phần mềm PVSyst, Esolars tiếp tục hướng dẫn sử dụng phần mềm PVsyst để tính toán sản lượng sơ bộ của hệ thống hòa lưới. PVSyst cung cấp cho chúng ta hai giải pháp tính toán sản lượng: Preliminary Design (Thiết kế sơ bộ), và Project Design (Thiết kế chi tiết).

Thiết kế sơ bộ được sử dụng để tính toán dựa trên các thông số lưu sẵn của phần mềm. Nhờ đó, chúng ta có thể dự kiến công suất lắp đặt và sản lượng phát tương đối của hệ thống. Thiết kế này không có các hạng mục tính toán đổ bóng trên giàn pin, không có hiệu suất, hao tổn của hệ thống, không có hạng mục lựa chọn thông số tấm pin, inverter và không tính toán các thông số tài chính.

Chúng ta sẽ được bản báo cáo sơ bộ hệ thống hòa lưới


Esolars vừa hoàn thành quá trình tính toán sản lượng sơ bộ hệ thống hòa lưới. Ở bài viết tiếp theo, Esolars sẽ hướng dẫn tính toán chi tiết hệ thống hòa lưới trên phần mềm tính toán năng lượng mặt trời Pvsyst