Dự án Nhà Thờ Thánh Tống Viết Bường

Dự án Nhà Thờ Thánh Tống Viết Bường Công suất: 41kWp Tổng diện tích lắp đặt: 242 m2 Địa chỉ: Quận 10, TPHCM Thời gian: 08/2019 Diện tích lắm đặt: 410m2 Nhu cầu KH: sử dụng và phục vụ các nhu cầu hoạt động của nhà thờ Giá trị hệ thống tạo tra khoảng: 8.500.000 VNĐ/tháng
Dự án Nhà Thờ Thánh Tống Viết Bường
Công suất: 41kWp
Tổng diện tích lắp đặt: 410m2
Địa chỉ: Quận 10, TPHCM
Thời gian: 08/2019
Nhu cầu KH: sử dụng và phục vụ các nhu cầu hoạt động của nhà thờ
Giá trị hệ thống tạo tra khoảng: 8.500.000 VNĐ/thángẢnh được chụp bởi esolars.vn