Dự án ĐMT tại Bệnh Viện Đại Học Y Tân Tạo

Dự án: Hệ thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới bám tải tại Bệnh Biện Đại Học Y Tân Tạo Công suất: 100.35 kWp Diện tích: 490 m2 Địa chỉ: KCN Tân Đức, Đức Hòa, Long An Thời gian: 06/2022 Nhu cầu KH: Sử dụng và giảm chi phí tiền điện. Đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu Doanh nghiệp Trung bình giá trị một tháng mang lại: 28,000,000 VNĐ Thời gian thu hồi vốn dự kiến: 3.8 năm