Dự án ĐMT Hệ Hybird Hộ gia đình anh Khánh Quận 2

Dự án: Hệ thống Điện Mặt Trời hệ Hybird Hộ gia đình Anh Khánh Quận 2 Công suất: 10.35 kWp Thời gian: 5/2021
Dự án: Hệ thống Điện Mặt Trời hệ Hybird Hộ gia đình Anh Khánh Quận 2
Công suất: 10.35 kWp – Công suất lưu trữ: 10.24 kWh
Diện tích: 50 m2
Địa chỉ: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian: 5/2021
Toàn bộ vật tư theo gói, chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, bảo hành hệ thống đều được thực hiện bởi công ty Esolars.


Thiết bị sử dụng cho dự án điện mặt trời áp mái tại TP.HCM:
- Tấm pin Canadian 450w

- Inverter Luxpower 5kW
- Battery Lithium SVE

Thời gian bảo hành: 
+ Inverter bảo hành 5 năm
+ Tấm pin 12 năm
+ Bảo trì định kỳ 3 tháng/lần trong 1 năm