Dự án điện mặt trời Xưởng Nội Thất Nam Kim

Dự án điện mặt trời Xưởng Nội Thất Nam Kim do Esolars Việt Nam thi công và hoàn thành trong tháng 12 năm 2020 Dự án: Xưởng Nội Thất Nam Kim Công suất: 74.7 kWp Diện tích: 680m2 Địa chỉ: TP. Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương Thời gian: 12/2020 Nhu cầu: phục vụ sản xuất nhà xưởng Giá trị hệ thống tạo ra: 16.200.000VNĐ Thời gian thu hồi vốn dự kiến: 4,3 năm
Dự án: Xưởng Nội Thất Nam Kim
Công suất: 74.7 kWp
Diện tích: 680m2
Địa chỉ: TP. Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương
Thời gian: 12/2020
Nhu cầu: phục vụ sản xuất nhà xưởng
Giá trị hệ thống tạo ra: 16.200.000VNĐ
Thời gian thu hồi vốn dự kiến: 4,3 năm