Dự án điện mặt trời hộ gia đình nhà Anh Minh - Bình Dương

Dự án: Nhà Anh Minh - Bình Dương Công suất: 21.6 kWh Diện tích lắp đặt: 120m2 Địa chỉ: TP. Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương Thời gian: 12/2020 Nhu cầu KH: Sử dụng, giảm tối đa chi phí điện và bán điện cho EVN Thu nhập trung bình tháng: 5.670.000 VNĐ Thời gian thu hồi vốn dự kiến: 4,3 năm
Dự án: Nhà Anh Minh - Bình Dương
Công suất: 21.6 kWh
Diện tích lắp đặt: 120m2
Địa chỉ: TP. Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương
Thời gian: 12/2020
Nhu cầu KH: Sử dụng, giảm tối đa chi phí điện và bán điện cho EVN
Thu nhập trung bình tháng: 5.670.000 VNĐ
Thời gian thu hồi vốn dự kiến: 4,3 năm