Dự án điện mặt trời cho 2 xưởng tại Đồng Tháp

Dự án: Chú Chín - Đồng Tháp (2 Xưởng) Công suất: 279.9 kWh Diện tích: 1540m2 Địa chỉ: Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Thời gian: 12/2020 Nhu cầu KH: Bán điện cho EVN Thu nhập trung bình tháng: 57.000.000 VNĐ Thời gian thu hồi vốn dự kiến: 4,4 năm
Dự án: Chú Chín - Đồng Tháp  (2 Xưởng)
Công suất: 279.9 kWh
Diện tích lắp đặt: 1540m2
Địa chỉ: Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Thời gian hoàn thành dự án: 12/2020
Nhu cầu KH: Bán điện cho EVN
Thu nhập trung bình tháng: 57.000.000 VNĐ
Thời gian thu hồi vốn dự kiến: 4,4 năm