Đối tác của ESOLARS.VN

Dự án Hộ gia đình ở Quận 2

Công suất lắp đặt: 11.5kWp
Thời gian thi công: 10/2019
Địa chỉ: Khu KDC Đông Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Cơ sở kim khí Đức Sơn

Công suất lắp đặt: 30kWp
Thời gian thi công: 03/2019
Địa chỉ: An Giang

Khu đô thị Sala

Công suất lắp đặt: 22kWp
Thời gian thi công: 08/2019
Địa chỉ: Nguyễn Cơ Thạch, Q2, TPHCM

Dự án ĐMT Hộ gia đình Đà Lạt

Công suất lắp đặt: 10kWp
Thời gian thi công: 03/2019
Địa chỉ: Đà Lạt

Biệt thự Quận 10

Công suất lắp đặt: 10kWp
Thời gian thi công: 10/2019
Địa chỉ: Quận 10, TPHCM

Dự án Hộ gia đình ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Công suất lắp đặt: 3kWp
Thời gian thi công: 01/2019
Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu

Biệt thự Bưng Riềng

Công suất lắp đặt: 10kWp
Thời gian thi công: 11/2019
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, BR-VT

Dự án ĐMT Hộ gia đình Đà Lạt

Công suất lắp đặt: 10kWp
Thời gian thi công: 2/2020
Địa chỉ: Đà Lạt

Dự án ĐMT Hộ gia đình Quận 1

Công suất lắp đặt: 6kWp
Thời gian thi công: 8/2019
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TPHCM

Cà phê Thanh Vân

Công suất lắp đặt: 5kWp
Thời gian thi công: 08/2019
Địa chỉ: Quận 10, TPHCM